نیوُ داستان ما تیم ما بلاگ قوانین تماس با ما
کار خود را با تمرکز بر مدیریت مالی شخصی آغاز کردیم و بعد از مدتی فعالیت، توانستیم با بانک‌های معتبر کشور به مذاکره بنشینیم و امکان ثبت و مدیریت تراکنش‌ها را از طریق خواندن پیامک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های متمایز خود فراهم کنیم.
عباس برنگی
Graphic Designer
صادق حصاری
Chief of Staff
سینا دادخواه
Verbal Idendity Design
شایان دیلمقانی
Content Creator
مینو شاطری
Scrum Master
علیرضا علیدوست
CTO & Founder
ناصر غانم‌زاده
CEO
محمد هادی کرم‌زاده
Android Developer
راحیل محمدی
CMO
مریم محمدی
Co-Founder
محمد مینونشان
Data Analyst